Quod non est in actis, non est in mundo.

Czego nie ma w aktach, tego nie ma w świecie.

Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie

z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej

i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami

godności, honoru i uczciwości.

Treść tej strony nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.